نويسنده: عرفان شمس
9 اسفند 1392
جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها-قسمت  دوم


جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها-قسمت دوم
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
بازدید:826 نظرات:0
نويسنده: عرفان شمس
9 اسفند 1392
شش فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری

شش فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
بازدید:608 نظرات:0
نويسنده: عرفان شمس
28 بهمن 1392
جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها-قسمت اول

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها-قسمت اول
بازدید:558 نظرات:0


نمرات نهایی برنامه نویسی -رشته فیزیک-دانشگاه صنعتی شاهرود-نیمسال اول 93-92
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
بازدید:461 نظرات:0
نمونه سوال پایان ترم ساختمان داده ها-دانشگاه آزاد -نیمسال سوم 92-91


نمونه سوال پایان ترم ساختمان داده ها-دانشگاه آزاد -نیمسال سوم 92-91
بازدید:647 نظرات:0
نمونه سوال پایان ترم درس ساختمان داده ها-دانشگاه آزاد شاهرود-نیمسال اول 93-92


نمونه سوال پایان ترم درس ساختمان داده ها-دانشگاه آزاد شاهرود-نیمسال اول 93-92
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید
بازدید:1106 نظرات:0
نمرات میان ترم درس برنامه نویسی پیشرفته-دانشکاه آزاد-نیمسال اول93-92


نمرات میان ترم درس برنامه نویسی پیشرفته-دانشکاه آزاد-نیمسال اول93-92
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
بازدید:838 نظرات:0
نمرات میان ترم درس ساختمان داده ها-دانشکاه آزاد-نیمسال اول93-92

نمرات میان ترم درس ساختمان داده ها-دانشکاه آزاد-نیمسال اول93-92
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
بازدید:588 نظرات:0
نمرات نهایی برنامه نویسی پیشرفته -دانشکده فنی شاهرود-نیمسال اول 93-92
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید
بازدید:563 نظرات:0
آزمون پایان ترم برنامه نویسی پیشرفته-دانشکده فنی-نیمسال دوم 92-91


آزمون پایان ترم برنامه نویسی پیشرفته-دانشکده فنی-نیمسال دوم 92-91
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
بازدید:541 نظرات:0